فروشگاه کتاب زبان انگلیسی غرب تهران tagged posts

کتاب زبان اصلی

تهیه و تدوین 20 طرح عنوان پایتخت سمنان کتاب ، چگونگی اجرای کتاب زبان اصلی این طرح ها و مجریان آنها ، در جلسه ای با مدیرکل فرهنگ و رهبری اسلامی استان سمنان در دبیرخانه پایتخت کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آنها اجرای برنامه های تأیید شده کتاب در سمنان را بررسی کردند
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران در سمنان ، در این جلسه امروز دوشنبه 10 دسامبر ، رئیس دبیرخانه کتاب زبان اصلی پایتخت کتاب سمنان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده طی یک هفته گذشته در این زمینه را با اشاره به دوره آموزش کتاب و کتابخوانی...

Read More

فروشگاه کتاب زبان اصلی

کتابی که می تواند ساعت ها شما را بخنداند و روزها اشک بریزد. وقتی کتاب را ورق می زنید ، گویی تمام شهدا برای شما به تصویر کشیده شده اند و شما به راحتی می فهمید که فروشگاه کتاب زبان اصلی آنها چقدر به کسانی که به زینب فدا شده اند شباهت دارند. مهم نیست اسمش چیه! محمد بلباسی ، محسن حاجی ، مصطفی سادزاده ، مهدی نوروزی ، محمدرضا دهگان و … ، همه آنها دروس یک مدرسه را آموخته اند و همه در یک میز می نشینند. جدول ساخته شده توسط رحمت بزرگ اباعبدالله (ع)

شهید مدافع حرم ...

Read More