دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم pdf tagged posts

خرید کتاب زبان اصلی

کسانی که مایل به ارائه پیشنهادات خود هستند خرید کتاب زبان اصلی می توانند (از 9 تا 16 مهر) شعارهای پیشنهادی خود را به صورت پیام حاوی اطلاعات شخصی و شماره تماس به شماره تلفن 09010262472 یا ایمیل [email protected] ارسال کنند همه می توانند دو شعار ارائه دهند.

شعارهای پیشنهادی باید حول کتاب باشد و خواندن را تشویق کند و خرید کتاب زبان اصلی از تکثیر و کپی برداری جلوگیری کند.

پس از دریافت شعارهای پیشنهادی و بررسی آنها ، شعار انتخاب شده اعلام و فعالیتهای محتوایی پیرامون آن آغاز می شود...

Read More