دانلود رایگان کتاب حقوق جزای عمومی 2 اردبیلی tagged posts

دانلود کتاب دانشگاهی رایگان

وزیر فرهنگ و جهت گیری اسلامی در توییتر خود نوشت که امیدوار است اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران آغاز فصل جدیدی برای صنعت نشر باشد.
صدای نمایشگاه کتاب مجازی باشید
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و جهت گیری اسلامی در آستانه راه اندازی اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران در حساب توئیتر خود نوشت:

“نمایشگاه کتاب مجازی در تهران با حضور بیش از 1700 ناشر و دانلود رایگان کتاب بیش از 100000 عنوان کتاب از فردا آغاز می شود...

Read More