خرید کتاب زبان اصلی هری پاتر tagged posts

فروشگاه کتاب زبان اصلی

کتابی که می تواند ساعت ها شما را بخنداند و روزها اشک بریزد. وقتی کتاب را ورق می زنید ، گویی تمام شهدا برای شما به تصویر کشیده شده اند و شما به راحتی می فهمید که فروشگاه کتاب زبان اصلی آنها چقدر به کسانی که به زینب فدا شده اند شباهت دارند. مهم نیست اسمش چیه! محمد بلباسی ، محسن حاجی ، مصطفی سادزاده ، مهدی نوروزی ، محمدرضا دهگان و … ، همه آنها دروس یک مدرسه را آموخته اند و همه در یک میز می نشینند. جدول ساخته شده توسط رحمت بزرگ اباعبدالله (ع)

شهید مدافع حرم ...

Read More

خرید کتاب زبان اصلی

کسانی که مایل به ارائه پیشنهادات خود هستند خرید کتاب زبان اصلی می توانند (از 9 تا 16 مهر) شعارهای پیشنهادی خود را به صورت پیام حاوی اطلاعات شخصی و شماره تماس به شماره تلفن 09010262472 یا ایمیل [email protected] ارسال کنند همه می توانند دو شعار ارائه دهند.

شعارهای پیشنهادی باید حول کتاب باشد و خواندن را تشویق کند و خرید کتاب زبان اصلی از تکثیر و کپی برداری جلوگیری کند.

پس از دریافت شعارهای پیشنهادی و بررسی آنها ، شعار انتخاب شده اعلام و فعالیتهای محتوایی پیرامون آن آغاز می شود...

Read More