استارباکس در روز یکشنبه گفت: این امر مکث رسانه های اجتماعی, تبلیغات, تبدیل شدن به آخرین عمده شرکت به انجام این کار پس از راه اندازی یک کمپین به رهبری, حقوق مدنی, سازمان تحریم Facebook به آن را به انجام بیشتر برای جلوگیری نژادپرستانه و خشونت آمیز محتوا. کافی شاپ های زنجیره ای گفت که تعلیق Facebook آگهی خرید آن را به عنوان مورد بحث مبارزه با سخنرانی نفرت آنلاین با سازمانهای مدافع حقوق مدنی و شرکای رسانه ای. استارباکس گفت: نبود شرکت کننده در این “#StopHateforProfit” ad-تحریم مبارزات انتخاباتی. شرکت های دیگر که باید متوقف آگهی خرید بر روی Facebook و در برخی موارد دیگر رسانه های اجتماعی شامل مصرف کنندگان اروپایی-محصولات غول پیکر, Unilever, Coca-Cola, Verizon, Patagonia, Eddie Bauer REI, Magnolia Pictures, جین, ساز, لوی و بسیاری از شرکت های کوچکتر...