ایالات متحده امضا یک توافق صلح با طالبان در دوحه قطر در روز شنبه که آماده است برای پایان دادن به 18 سال درگیری بین دو طرف در افغانستان است. تحت شرایط این قرارداد ایالات متحده خواهد فاز نیروهای خود را از افغانستان برای اولین بار کم تعدادی از 13,000 به 8,600 در آینده سه تا چهار ماه است. اگر طالبان نگه می دارد تا پایان آن تعهد — که آسوشیتد پرس گزارش شامل جلوگیری از افراط گرایان با استفاده از افغانستان به عنوان یک “عملیات زمینی” برای حمله به آمریکا و متحدانش — از آن نقطه به جلو وجود خواهد داشت یک عقب نشینی کامل نیروهای آمریکایی از 14 ماه...