آموزش مترجم روانشناسی

1 تعیین معیارهای لازم برای ارزیابی کیفیت ترجمه کتبی مربوط به آموزش مترجم. 2 تعریف PTSTA با توجه به مطالعات تف

توسط PATRIS-FUN در 7 اردیبهشت 1399
1 تعیین معیارهای لازم برای ارزیابی کیفیت ترجمه کتبی مربوط به آموزش مترجم. 2 تعریف PTSTA با توجه به مطالعات تفکر انتقادی و ارائه طرح آن. 3 برای آشکار کردن نقش تفکر انتقادی و خلاق در فرآیند ترجمه و در نتیجه مکانیسم روانی بهینه سازی ترجمه روشن می شود. اهداف داده شده ساختار فصل را تعیین می كنند. اصطلاحات اصلی در این فصل تفکر انتقادی در ترجمه : یک مهارت شناختی که توانایی تجزیه و تحلیل ST را از زوایای مختلف از جمله جنبه های زبانی ، برون گرا و عملی و همچنین توانایی ارزیابی TT در مورد میزان کفایت آن در رابطه با ST و شرایط خاص نمونه معین ترجمه. خطاهای ترجمه (TE) : خطاهایی در ترجمه که کفایت TT را به خطر می اندازد. کیفیت ترجمه : کفایت ترجمه ، به این معنی که TT (a) مطابق با ST سازگار است و با هدف بازتولید همان عملکرد (های) ارتباطی همانند ST ، (b) در عین حال ، تا حد امکان ، محتوا را حفظ می کند- وابستگی ساختار به ST. ویرایش پس از ترجمه (PTE) : یک فعالیت شناختی مبتنی بر تفکر انتقادی با هدف ارزیابی و بهبود TT (اصلاح). invariant ترجمه : برخی از ویژگی های منحصر به فرد ساختاری ، مرتبط با محتوا و عمل گرایانه ST و لازم برای انتقال به TT ، به منظور فراهم آوردن کفایت آن در رابطه با ST. تجزیه و تحلیل متن مبدأ منبع قبل از ترجمه (PTSTA) : یک فعالیت شناختی مبتنی بر تفکر انتقادی با هدف (الف) درک هر دو محتوا و پیام ST ، شامل جنبه های زبانی ، برون گرا (شناختی ، گفتمانی) و عمل گرایانه و (ب) ) تعیین استراتژی ترجمه و ثابت. تفکر خلاق : یک مهارت شناختی که توانایی ادغام کلیه دانش تئوریک (ساختاری و غیر ساختار یافته ، آگاهانه و شهودی) و همچنین مهارتهای عملی را به منظور سنتز یک TT کافی در رابطه با ST فراهم می کند. خود ترجمه : فرایند PTSTA مبتنی بر سنتز TT کافی در رابطه با ST ، شامل ادغام دانش لازم نظری (ساختاری و غیر ساختار یافته ، آگاهانه و بصری) و همچنین مهارتهای عملی. لیست کامل فصل ش http://tinyurl.com/y7eqaovd https://bit.ly/3eQqxeM https://is.gd/zU9VZC https://v.ht/y5ShI https://u.nu/idmvy https://clck.ru/NASAR http://ulvis.net/P2zO https://cutt.ly/Iyaf6kQ https://shrtco.de/lMfI8 منبع: https://u.nu/pmbj4 آموزش مترجم روانشناسی
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن