رقص عجیب پادشاه عربستان +فیلم جالب

[ad_1]

رقص عجیب پادشاه عربستان

کلیپی از سفر ملک سلمان به دوحه منتشر شده که نشان می دهد وی با رقص شمشیر یک گروه هنری همراهی کرد. کلیپی که از سفر ملک سلمان به دوحه منتشر شده است، نشان می دهد که وی، در حالی که در کنار تمیم بن حمد امیر قطر ایستاده بود، با چرخاندن دست و عصای خود با رقص شمشیر یک گروه هنری همراهی کرد. این در حالی بود که امیر قطر، با انتکه میزبان مراسم بود، از انجام چنین حرکاتی خودداری کرد.

<div id=”14810041891455806″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/xNcTW?data[rnddiv]=14810041891455806&data[responsive]=yes”></script></div>

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>